timpu’i numărabil

Saturday, January 8th, 2011

gargariseam p’aci c’am motive să cred că unitatea medie a timpului fizic propriu unui sistem fizic delimitat arbitrar e lineară’n entropia informațională a sistemului, pen’că timpu’i numărare de evenimente. găsesc acu o lună’n urmă, spre surprinderea mea, în Istoria filosofiei vestice de Bertrand Russell, o chestie interesantă: lui Russell i se părea curios că Aristotel […]