euroalegeri

Friday, May 23rd, 2014

Aici scrie clar că cei mai bogați 1% dețin 42.1% din bogăția financiară a USA, iar cei mai săraci 80% rămân cu 4.4% din bogăția asta. Adică avuția medie a unuia din primii 1% e de 763 ori mai mare decât cea medie a unuia din cei mai săraci 80% la sută, adică mai mare […]